Terug naar overzicht

Luca en Laurens

Luca en Laurens lopen sinds februari stage in Hengelo. Beide vertellen enthousiast over hun stage bij respectievelijk Security Operations en Managed Services en hoe ze het tot nu toe ervaren.

“Heel veel nieuwe dingen leren op het gebied van IT”, dat is wat Luca en Laurens zeggen over hun stage bij Previder. Allebei volgen ze de opleiding Expert IT Systems and Devices aan het ROC van Twente. Hoewel ze beiden een heel andere stage lopen bij Previder, zijn ze het daarover met elkaar eens. Luca loopt stage bij Security Operations en Laurens in het team van Managed Services, bij de discipline Netwerk en Firewall. Ze zijn enthousiast om tot het einde van hun stage nog veel meer te ondervinden binnen de organisatie van Previder en hun stage tot een goed einde te volbrengen.

Verkennen klanten en systemen

Binnen zijn stage houdt Laurens zich bezig met het helpen van klanten bij incidenten en vragen en voert hij netwerkacties uit. Wanneer hij er niet uitkomt, zet hij de melding door naar een collega, tweede lijn of een andere discipline. Stagelopen bij Managed Services betekent veel informatie over klanten, disciplines én de expertises van collega’s. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen en bepaalde meldingen? Tijdens zijn inwerkperiode ontving Laurens overzichten die hem konden helpen snel wegwijs te worden binnen de afdeling én daarbuiten. Dit heeft hem geholpen om ook snel klanten telefonisch te woord te kunnen staan. Hij werkt in het team van Netwerk en Firewall en de collega’s helpen hem goed. Eerst was het nodig om systemen onder de knie te krijgen en klanten te leren kennen. Dit ging gaandeweg steeds makkelijker, al kent hij alle klanten nog lang niet. Nog steeds heeft hij af en toe een klant aan de telefoon die hij even moet opzoeken. Op inhoudelijk gebied leerde hij afgelopen weken te werken met Fortinet. Hij kreeg de mogelijkheid om zelf op onderzoek te gaan. “De collega’s zijn heel erg behulpzaam, dus ze wilden me van alles uitleggen en ik heb veel met behulp van het internet ondervonden”, geeft Laurens aan. Naast het meelopen met de collega’s van Managed Services werkt hij ook aan kleine opdrachten voor school en zijn stageverslag. Of er minder leuke dingen zijn aan de stage? “Tja, dat zijn de momenten waarop klanten niet tevreden zijn en een melding willen escaleren. Dit komt bijna nooit voor maar ik wil natuurlijk graag dat de klant tevreden is”, geeft Laurens aan.

Verdacht gedrag monitoren

Met zijn wens om zich tijdens zijn stage bezig te houden met IT security, zit Luca in het team van Security Operations helemaal op zijn plek. Een nieuw team dat volop in ontwikkeling is. Luca signaleert met behulp van een SIEM (Security Information en Event Management) monitoringssysteem verdacht gedrag en waar nodig schakelt hij met de klant of met een beheerder van het Managed Services team. Hij wil verdacht gedrag uitsluiten. “Het kan zijn dat iemand net iets anders doet of dat er bijvoorbeeld een wijziging is uitgevoerd of dat het legitiem is. Maar het kan ook terecht verdacht zijn en daar ga ik dan achteraan”, zegt Luca. Het SIEM-systeem kende hij wel, maar hier had hij nog niet eerder mee gewerkt. En dat mag hij bij ons leren. Daarnaast is hij ook bezig met het maken van eigen meldingen en programmeerde hij zelf regels, om zo kwetsbaarheden en afwijkend gedrag te kunnen detecteren.

Vorige maand eindigde Luca als derde bij de landelijke Skills Heroes wedstrijd van IT-opleidingen op het mbo.

Wees leergierig en als je dat bent is Previder een goede organisatie om hier stage te lopen. Previder biedt je de mogelijkheid om te experimenten en te ervaren wat je leuk vindt.

Luca en Laurens - Stagiairs Previder

Tips voor toekomstige stagiaires

Wees leergierig en als je dat bent is Previder een goede organisatie om hier stage te lopen, omschrijft Luca. Laurens vult aan: “Door de grootte van de organisatie, kan je hier veel leren, ontdekken en het biedt je de mogelijkheid om te experimenten en te ervaren wat je leuk vindt. Om zaken uit te zoeken en klanten te kunnen helpen, schakelen we met veel verschillende engineers, beheerders binnen het team en Core Services”.

Als IT’er wil ik graag op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en trends en dat betekent continu leren. Het is weleens wat zoekwerk om bij de juiste collega’s terecht te komen. Dat kan wat frustrerend zijn maar het is ook heel leuk om op zoek te gaan in deze organisatie en elke dag weer nieuwe dingen te leren”, geeft Luca aan. En daar is een stage natuurlijk ook voor bedoeld.

Wij wensen Luca en Laurens heel veel succes bij de laatste maanden van hun stage!